Στοιχεία εταιρίας

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 4074501000

 

 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο.29 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 14-02-2024

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. No.145 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 14-2-2024

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 14.02.2024 

 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο.27 ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 28-07-2022

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 28.07.22

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 26 ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 02-09-2021 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2020

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 02.09.21

  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. Νο. 135  ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2021

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο.25 ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 31-08-2020

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ Τ.Γ.Σ  31.08.2020 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. Νο 131 ΓΙΑ  ΤΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2020

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2018

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 01.08.2019

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. No.127 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2019

 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 30.08.2018

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. No.126 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2018

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. Νο 120 // 25-10-2017

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. Νο 119 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2017

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016

 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 10 08 17

 


ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 31 08 16

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ Σ Νο 115 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 2014

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 -14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 111 - 26/05/2015
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(βάσει των διατάξεων του Κώδικα 2190/20, όπως ισχύει της 31 Δεκεμβρίου 2014)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η 004074501000 και με ΑρΜΑΕ 47854/01/Β/00/773

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡ. 2013 (μία σελίδα)

 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2013

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τ.Γ.Σ. 30.06.14

 

ΕΓΚΡΙΣΗ Δ.Σ. ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡ.2013 (Πρακ.107)

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2013